Inauguracja kolejnego roku akademickiego – od września/października 2017 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych, realizowanych przez Galicyjską Fundację w Krakowie przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Zakres tematyczny studiów został opracowany pod kątem oczekiwań kadry nauczycielskiej pracującej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warto podkreślić, że studia kwalifikacyjne realizowane są w okresie 12 miesięcy kalendarzowych. To kolejna odpowiedź na potrzeby nauczycieli oczekujących intensyfikacji procesu kształcenia i szybkiego zdobycia niezbędnych do pracy kwalifikacji.

Inauguracja  wrzesień/październik 2017 roku –  zapisy przyjmujemy na bieżąco

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU – NOWOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – NOWOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ

 • Program studiów obejmuje 210 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 1 890,00 (możliwość zapłaty w ratach)

PEDAGOGIKA LECZNICZA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 970,00 (możliwość zapłaty w ratach)

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ – Rozpoczęcie: Kraków, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, GODN 29 września 2017 r.

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 460,00 (możliwość zapłaty w ratach)

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

TYFLOPEDAGOGIKA  Z  ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ – Rozpoczęcie: Kraków, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, GODN 20 października 2017 r.

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH – Rozpoczęcie: Kraków, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, GF
20 października 2017 r.

 • Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • Cena za całość kształcenia – 2 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

 1. Rozpoczęcie 6 października 2017 r.godz. 16:30 Dylągówka (woj. podkarpackie) – Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce,
 2. Rozpoczęcie 20 października 2017 r.godz. 16:30 RZESZÓW – Hotel Hetman ul.Generała Mariana Langiewicza 29,
 3. Rozpoczęcie 20 października 2017 r.godz. 16:30 Gubin (woj. lubuskie) – SOSW ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin,
 4. Rozpoczęcie 27 października 2017 r.godz. 16:30 Racibórz (woj. śląskie) – SOSW ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz,
 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA – Rozpoczęcie: Kraków, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, GF 29 września 2017 r.

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

NEUROPEDAGOGIKA

 • Program studiów obejmuje 320 godzin (w tym 60 godzin w formie e- learing)
 • Cena za całość kształcenia – 2 800,00 (możliwość zapłaty w ratach)

OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)   

DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 3 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

______________________________________________________________

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY:

– za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl ,
zakładka –  Galicyjska Fundacja

w siedzibie Galicyjska Fundacja,

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04 / 730 039 431