Rozpoczęcie rekrutacji na semestr jesienny studiów podyplomowych – od czerwca 2017 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych, realizowanych przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.

Zakres tematyczny studiów został opracowany pod kątem oczekiwań kadry nauczycielskiej pracującej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warto podkreślić, że studia kwalifikacyjne realizowane są w okresie 12 miesięcy kalendarzowych. To kolejna odpowiedź na potrzeby nauczycieli oczekujących intensyfikacji procesu kształcenia i szybkiego zdobycia niezbędnych do pracy kwalifikacji.

Inauguracja  wrzesień 2017 roku –  zapisy przyjmujemy na bieżąco

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 460,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

TYFLOPEDAGOGIKA  Z  ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 • Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • Cena za całość kształcenia – 2 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA I UCZNIA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA – inauguracja 10/03/2017 godz. 16:30 RZESZÓW – Hotel Hetman ul.Generała Mariana Langiewicza 29

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ

 • Program studiów obejmuje 210 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 1 890,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

NEUROPEDAGOGIKA

 • Program studiów obejmuje 320 godzin ( w tym 60 godzin w formie e- learing )
 • Cena za całość kształcenia – 2 800,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 3 100,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

PEDAGOGIKA LECZNICZA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2970,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY:

– za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl ,
zakładka-  Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w siedzibie Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bronowicka 73, 30- 091 Kraków

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04 / 730 039 431