Zaproszenie – Na studia podyplomowe

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017. Oferujemy wybór następujących kierunków:

Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnejwięcej
Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnejwięcej
Terapia pedagogiczna z elementami psychologiiwięcej
Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnejwięcej
Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnychwięcej
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergerawięcej
Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczycielawięcej
Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczośćwięcej
Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia sięwięcej
Neuropedagogikawięcej
Opieka nad dzieckiem do lat 3więcej
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejwięcej
Pedagogika lecznicza – więcej »
Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dodatkowym walorem naszej propozycji są atrakcyjne ceny oraz możliwość opłaty za studia w ratach.

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, dzięki czemu posiada możliwość aktualizowania oferty o nowe atrakcyjne specjalności .