Zaproszenie – Na studia podyplomowe

Galicyjska Fundacja w Krakowie ogłasza nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017. Oferujemy wybór następujących kierunków:

Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnejwięcej »
Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnejwięcej »
Terapia pedagogiczna z elementami psychologiiwięcej »
Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnejwięcej »
Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnychwięcej »
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergerawięcej »
Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczycielawięcej »
Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczośćwięcej »
Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia sięwięcej »
Neuropedagogikawięcej »
Opieka nad dzieckiem do lat 3więcej »
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejwięcej »
Pedagogika lecznicza – więcej »

Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dodatkowym walorem naszej propozycji są atrakcyjne ceny oraz możliwość opłaty za studia w ratach.

Galicyjska Fundacja współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, dzięki czemu posiada możliwość aktualizowania oferty o nowe atrakcyjne specjalności .