Trwa rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021 – NOWOŚCI W OFERCIE STUDIÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę studiów podyplomowych rok akademicki 2020/2021, realizowanych przez Galicyjską Fundację w Krakowie przy współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi oraz Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi.

Zapisy przyjmujemy na bieżąco. Absolwenci Naszej placówki otrzymują zniżkę w wysokości 20% na każdą formę doskonalenia zawodowego.

1. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

2. (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

3. (SURDOPEDAGOGIKA) EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

4. (TYFLOPEDAGOGIKA) EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

5. TERAPIA PEDAGOGICZNA – PEDAGOGIKA KOREKCYJNA
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

6. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
– 390 godz. zajęć i 150 godz. praktyk
– Cena za całość kształcenia – 3 200,00 (możliwość zapłaty w ratach)

7. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

8. LOGOPEDIA
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 4 semestry
⦁ 615 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 500 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 4 200,00 (możliwość zapłaty w ratach)

9. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
⦁ 450 godz. zajęć i 180 godz. praktyk dla nauczycieli
⦁ 390 godz. zajęć i 120 godz. praktyk dla pedagogów specjalnych
– Cena za całość kształcenia – 3 600,00 (możliwość zapłaty w ratach)

10. PEDAGOGIKA MONTESSORI W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
– Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry ( 285 godz.)
– Cena za całość kształcenia – 4 300,00 (możliwość zapłaty w ratach)

11. INTEGRACJA SENSORYCZNA- DIAGNOZA I TERAPIA
– Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 60 godzin praktyk
– Cena za całość kształcenia – 4 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

12. INTERWENCJA KRYZYSOWA
– Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 60 godzin praktyk
– Cena za całość kształcenia – 2 800,00 (możliwość zapłaty w ratach)

13. PSYCHOLOGIA SĄDOWA
– Program studiów obejmuje 260 godzin , trwają 2 semestry
– Cena za całość kształcenia – 5 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

14. PSYCHOONKOLOGIA
– Program studiów obejmuje 260 godzin , trwają 2 semestry
– Cena za całość kształcenia – 5 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

15. ANDRAGOGIKA
– Program studiów obejmuje 260 godzin, trwają 2 semestry
– Cena za całość kształcenia – 2 200,00 (możliwość zapłaty w ratach)

16. GERONTOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII
⦁ Program studiów obejmuje 220 godzin , trwają 2 semestry
⦁ Cena za całość kształcenia – 2 000,00 (możliwość zapłaty w ratach)

17. SOCJOTERAPIA
– Program studiów obejmuje 370 godzin oraz praktykę zawodową
– Cena za całość kształcenia – 3 000,00 (możliwość zapłaty w ratach)

18. ASYSTENT RODZINY
⦁ Program studiów obejmuje 240 godzin oraz praktykę zawodową
⦁ Cena za całość kształcenia – 2 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

19. DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
⦁ Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
⦁ Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

20. DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ
⦁ Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
⦁ Cena za całość kształcenia – 3 200,00 (możliwość zapłaty w ratach)

21.   PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI PROFILATKTYKI
⦁ Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
⦁ Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

22. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
– Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
– Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)
­
23. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
– Program studiów obejmuje 240 godzin oraz praktykę zawodową
– Cena za całość kształcenia – 2 200,00 (możliwość zapłaty w ratach)

24. ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
– Program studiów obejmuje 285 godzin oraz praktykę zawodową
– Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

25. OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3
– Program studiów obejmuje 280 godzin oraz 80 godzin praktyk
– Cena za całość kształcenia – 2 500,00 ( możliwość zapłaty w ratach )

26. TERAPIA ZAJĘCIOWA
– Program studiów obejmuje 2 semestry – 290 godzin
– Cena za całość kształcenia – 2 800,00 (możliwość zapłaty w ratach)

27. EEG – Biofeedback
– Program studiów obejmuje 2 semestry – 290 godzin
– Cena za całość kształcenia – 5 000,00 (możliwość zapłaty w ratach
___

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY:

  • za pośrednictwem strony internetowej: www.gce.krakow.pl ,
    zakładka –  Galicyjska Fundacja
  • w siedzibie Galicyjska Fundacja,
    Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków

Szczegółowe informację udzielane są pod numerem telefonu:
tel.: 12 637 09 04, 12 638 47 92,
tel. kom.: 730-039-431, 516-011-002