Trwa nabór na studia podyplomowe kwalifikacyjne

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH

od lutego 2018 roku – studia roczne

w: KIELCACH, KRAKOWIE, RZESZOWIE, KATOWICACH

 

Przy  zgłoszeniu  grupy  ok.  20  osób  studia  podyplomowe realizujemy  w  miejscu zleceniodawcy (teren całej Polski) przy zapewnieniu sali wykładowej, bonifikata do 10%

 

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY do 28 lutego 2018 r.

 1. DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 2. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 3. GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI GERIATRII I PSYCHOLOGII STARZENIA SIĘ

 • Program studiów obejmuje 210 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 1 890,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 4. PEDAGOGIKA LECZNICZA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 970,00 (możliwość zapłaty w ratach)

5. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 6. SURDOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 460,00 (możliwość zapłaty w ratach)

7. TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

8. TYFLOPEDAGOGIKA  Z  ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

9. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ  Z ELEMENTAMI WDROŻENIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 • Program studiów obejmuje 290 godzin w tym 40 godzin praktyki kierowniczej
 • Cena za całość kształcenia – 2 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

10. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

11. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz 150 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 700,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 12. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • Cena za całość kształcenia – 2 900,00 (możliwość zapłaty w ratach)

 13. NEUROPEDAGOGIKA

 • Program studiów obejmuje 320 godzin (w tym 60 godzin w formie e-learning)
 • Cena za całość kształcenia – 2 800,00 (możliwość zapłaty w ratach)

14. OPIEKA NAD DZIECKIEM DO LAT 3

 • Program studiów obejmuje 320 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 2 500,00 (możliwość zapłaty w ratach)

15. DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 • Program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
 • Cena za całość kształcenia – 3 100,00 (możliwość zapłaty w ratach)

ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYJMUJEMY

do 28 lutego 2018 r.

– za pośrednictwem strony internetowej:

www.gce.krakow.pl  zakładka –  STUDIA PODYPLOMOWE

– w siedzibie Galicyjskiej Fundacji

ul. Bronowicka 73, 30- 091 Kraków,

E-mail:  gce@gce.krakow.pl

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:

12 637 09 04, sekretariat:  12 638 47 92 ,   730 039 431,   516 011 002

WAŻNE INFORMACJE

 • Absolwenci GODN (kursy kwalifikacyjne, GRANTY), otrzymują rabat do 20%,
 • Przy  zgłoszeniu  grupy  ok.  20  osób  studia  podyplomowe realizujemy  
  w  miejscu zleceniodawcy (teren całej Polski) przy zapewnieniu sali wykładowej, bonifikata do 
  10%,
 • Możliwość dofinansowania do opłat (czesnego) za studia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminy,
 • Możliwość finansowania kosztów studiów podyplomowych dla bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze zm.)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!