Tematyka kursów

 Warsztaty psychologiczne

zagadnienia:

 • kształtowanie postaw asertywnych,
 • trening umiejętności komunikacyjnych,
 • techniki redukcji stresu w sytuacjach codziennych,
 • strategie postępowania w życiu codziennym,
 • analiza postaw życiowych,
 • trening umiejętności społecznych.

Indywidualne konsultacje psychologiczne

obejmujące m.in.:

 • wywiad,
 • poradnictwo,
 • pomoc psychologiczną.

Warsztaty doradztwa zawodowego
zagadnienia:

 • rozwijanie umiejętności zarządzania własną karierą,
 • metody aktywnego poszukiwania pracy,
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (cv, życiorysu zawodowego, port folio, listu motywacyjnego),
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • autoprezentacja.

Indywidualne poradnictwo zawodowe
obejmujące m.in.:

 • analizę SWOT,
 • ocenę zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • kwalifikacje i umiejętności,
 • tworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania).

Poradnictwo prawne oraz seminarium BHP
zagadnienia:

 • interpretacja i udzielanie wyjaśnień związanych z Kodeksem Pracy,
 • doraźne porady prawne,
 • ogólne omówienie przepisów Prawa Pracy,
 • sporządzanie pism urzędowych,
 • kurs BHP (zaświadczenie).

Instrument aktywizacji zdrowotnej
Ponadto nasz ośrodek oferuje Państwu rzadko dotąd wykorzystywany instrument aktywizacji zdrowotnej:

 • Badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
 • Terapia psychologiczna, rodzinna i psychospołeczna,
 • Wczesna profilaktyka uzależnień,
 • Organizacja zajęć rehabilitacyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych,
 • Diagnoza przydatności do określonych prac  przy pomocy platformy badań  zmysłów (przenośne urządzenie, które służy do badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku).