Sztuka negocjacji w biznesie

 • Wprowadzenie do szkolenia, ćwiczenia wprowadzające.
 • Definicje negocjacji:
  • czym są negocjacje?
  • kiedy negocjować?
  • fazy negocjacji
 • Fazy negocjacji – ćwiczenia
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Studium przypadku
 • Umiejętności negocjatora
 • Dobry negocjator, trudny negocjator, manipulacje
 • Style negocjowania
 • Moje preferowane style w negocjacjach- testy
 • Podsumowanie szkolenia zajęcia praktyczne

ilość godzin: 30

cena: 390 zł

miejsce: Kraków