Profesjonalny kurs rezydentów biur podróży

Profesjonalny kurs rezydentów biur podróży!

Jedyny unikalny na skalę kraju!

Na polskim rynku turystycznym systematycznie szkoli się pilotów wycieczek, wielu z nich pełni funkcję rezydentów jednak bez dostatecznego przygotowania w tym zakresie. Zarówno polscy, jak i zagraniczni touroperatorzy poszukują pracowników przygotowanych do pełnienia roli rezydenta. Proponowany przez nas kurs pozwoli sprostać tym wymaganiom, zapozna uczestników z techniką pracy rezydenta w różnych destynacjach oraz dodatkowo wzbogaci wiedzę z zakresu różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa turystów.

Unikalność kursu polega na interaktywnym charakterze zajęć oraz zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczną stronę działalności rezydenta w warunkach ekstremalnych oraz licznych zagrożeń, co może w dużym stopniu ułatwić osiągnieciesukcesu zawodowego na silnie konkurencyjnym rynku pracy.

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych wykładowców, praktyków, specjalistów ds. szkoleń z różnych dziedzin, profesjonalnych rezydentów z wieloletnim doświadczeniem.

Kurs skierowany jest do pilotów wycieczek pragnących zdobyć specjalizację, pracowników branży turystycznej oraz wszystkich osób, które pragną połączyć ciekawą pracę z poznawaniem świata, mile widziane są osoby planujące przekwalifikowanie w zawodzie lub nie posiadające konkretnego zawodu.