Pracownik magazynowy z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej i fakturowaniem

 • Rodzaje budowli magazynowych oraz ich wyposażenie
 • Zapasy magazynowe
 • Organizacja i technologia prac magazynowych
 • Praktyczne zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej
 • Budowa oraz typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem
 • wózki nakładowe, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, specjalne z napędem akumulatorowym i spalinowym
 • Nabycie praktycznych umiejętności  obsługi kas fiskalnych
 • Kultura zawodu pracownika magazynowego

Cena obejmuje kurs oraz egzamin (1590 + 152 w UDT)

ilość godzin: 160

cena: 1642 zł

miejsce: Kraków