Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, w tym fundusze inwestycyjne i dotacji UE na rozwój firmy; nowe okresy programowania – Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
–    przedsiębiorcy,
–    samorządy.

Program kursu:

 • Uwarunkowania rozwoju regionalnego w polityce UE i Polski ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia dla woj. małopolskiego, ze źródeł strukturalnych, programów operacyjnych, możliwych do uzyskania przez przedsiębiorców
 • Zasady aplikowania o wsparcie przez przedsiębiorców
 • Wybór źródła finansowania działań dla planowych przedsięwzięć
 • Przygotowanie wniosku o wsparcie
  • podstawowe zasady przygotowania wniosku
  • plan finansowy przedsięwzięcia (Biznes Plan/Studium wykonalności Inwestycji)
  • wniosek a biznes plan/studium wykonalności inwestycji
  • niezbędne załączniki
 • Przygotowanie biznes planu
 • Sprawozdawczość

ilość godzin: 8

cena: 370 zł

miejsce: Kraków