Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji jednostek oświatowych

Program kursu obejmuje

 • Ustawa o systemie oświaty
 • Karta Nauczyciela ( szczegółowe uwarunkowania)
 • Odrębność Karty Nauczyciela w stosunku do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy
 • Doskonalenie kadr oświatowych
  • Czas pracy- organizacja, ewidencja, rozliczanie, kontrola
  • Zatrudnianie pracowników samorządowych w jednostkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów
  • Zasady gospodarki finansowo- majątkowej oraz wewnętrznej kontroli
  • Zasady ewidencjonowania i inwentaryzowania majątku oświatowego
  • Dyscyplina finansów publicznych
  • ( zamówienia publiczne : Ustawa o zamówieniach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych )
  • Kancelaria szkolna, Sekretariat szkolny
  • Archiwizacja dokumentów w placówkach oświatowych
 • Księgowość budżetowa ( zarys )
 • Program kadry – płace ds. Wulkan

ilość godzin: 32

cena: 440 zł

miejsce: Kraków