Obsługa wyciągów narciarskich. Edycja od listopada 2013 r.

Obsługa wyciągów narciarskich

Zajęcia teoretyczne: GCE Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków  lub do uzgodnienia
Egzamin i zajęcia praktyczne na stoku narciarskim ( w zalezności od warunków atmosferycznych)

Cena kursu, obejmujący całość kosztów z nim związanych (wykładowcy,  zaświadczenie dla uczestnika, dokumentacja, organizacja i koordynacja egzaminu TDT, materiały szkoleniowe, poczęstunek, itp.) dla 1 osoby wynosi 500,oo zł/brutto  + koszt egzaminu TDT (za całość wystawiamy fakturę VAT)

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w przypadku grupy liczącej  min. 10 osób. W przypadku złoszenia grupy liczącej min. 10 osób każda z osób wchodzących w jej skład otrzymuje w ramach promocji szkolenie i zaświadczenie BHP na stanowiska robotnicze (ważne 5 lat).

Zgłoszenia od kandydatów przyjmujemy:

– osobiście w GCE Sp. z o.o. 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73, pon. – sob. 8:00 – 16:00

– telefonicznie/faxem (12) 637-09-04 , 638-47-92

– za pomocą poniższego elektronicznego formularza zgłoszeniowego

Pierwszego dnia kursu słuchacze otrzymują do wypełnienia wnioski o sprawdzenie kwalifikacji zatwierdzone przez Transportowy Dozór Techniczny

Podstawa prawna organizacji kursu:

– Rozp. MENiS z 3 lutego 2006 r.

– Uzgodniony z TDT o/Kraków Program nauczania nr TDT.324-5911-260-5014/08

Zajęcia na podst uzgodnionego z TDT o/kraków programu, obejmujące interpretację obowiązujacych aktów prawnych, zajęcia praktyczne w terenie, instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej z ćwiczeniami na fantomie poprowadzikadra złożona z: inspektor TDT, ratownik medyczny, specjalista d/s. BHP

Termin realizacji – do uzgodnienia

ilość godzin: 32

cena: 500 zł

miejsce: Kraków