Najważniejsze regulacje w prawie pracy

 Program kursu obejmuje

  • Działania profilaktyczne wspierające pracodawców
  • Dostosowanie zakładu do obowiązujących przepisów prawa pracy
  • Rola, zadania, pomoc, wspieranie PIP w dostosowaniu zakładu pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy
  • Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy

ilość godzin: 16

cena: 370 zł

miejsce: Kraków