Kurs rolniczy – hodowla zwierząt, uprawa roślin, florystyka

Program kursu:

 1. Podstawy produkcji zwierzęcej
  • Genetyczne podstawy hodowli zwierząt
  • Fizjologia żywienia zwierząt gospodarczych
  • problemy płodności zwierząt
  • Ekonomiczne podstawy produkcji zwierzęcej
  • Hodowla zwierząt z podziałem na poszczególne grupy hodowlane
 2. Podstawy produkcji roślinnej
  • Rodzaje i charakterystyka gleb
  • Uprawa roślin
  • Nawożenie roślin organiczne i mineralne
  • Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin
  • Szkodniki w uprawie roślin, BHP w pracy z pestycydami
  • Zagrożenia środowiska ze strony rolnictwa chemicznego
  • Ekofilozofia rolnictwa
  • Wpływ sąsiedztwa roślin na wzrost, plonowanie i zdrowotność roślin uprawnych
 3. Florystyka
  • Botaniczne podstawy budowy roślin
  • Kwiaty cięte najczęściej wykorzystywane w bukieciarstwie
  • Zasady kompozycji roślinnych
  • Różnorodne techniki wiązania roślin
  • Różne typy bukietów okolicznościowych
  • Przewodnik po ogrodzie
  • Ochrona roślin
 4. Wiadomości ogólne
  • Mechanizacja rolnictwa
  • Gospodarstwo domowe
  • Technologia produkcji zwierzęcej
  • Technologia produkcji roślinnej
  • Ekonomika rolnictwa i polityka
  • Marketing
  • Zarządzanie firmą

ilość godzin: 120

cena: 1190 zł

miejsce: Kraków