Kurs pedagogiczny dla instruktorów, opiekunów praktycznej nauki zawodu. Edycja od 2 grudnia 2013 r.

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu realizujemy na podstawie Rozp. MENiS z dn. 1 lipca 2002 r. w (Dz. U. nr 113, poz. nr 988 z późn. zm.), Rozp MEiN z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz. U. nr 31, poz. nr 216, § 3)

Kurs przeznaczony jest dla: pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników

Program nauczania obowiązujący na kursie został zatwierdzony przez Małopolskie Kuratorium Oświaty 11 maja 2009 r. (NKPU.II.IK.5712/2/09) i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  • Wybrane zagadnienia z psychologii
  • Wybrane zagadnienia z dydaktyki zawodowej
  • Metody nauczania praktycznej nauki zawodu
  • Wybrane zagadnienia z prawa pracy – organizacja szkolenia praktycznego
  • Praktyka metodyczna

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie przygotowania pedagogicznego wymaganego o instruktorów praktycznej nauki zawodu

Łączny czas trwania szkolenia: 80 godzin + 10 godzin praktyki metodycznej

Całkowity koszt szkolenia wynosi 900 zł/os. (możliwość płatności w dowolnych ratach). Opłat można dokonywać gotówka w miejscu szkolenia lub przelewem na podany nr konta. Informacja o obowiązujących promocjach znajduje sie na stronie tytułowej www.gce.krakow.pl

Termin i miejsce szkolenia:

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. 30-091 Kraków ul. Bronowicka 73

początek: 2 grudnia 2013 r..   godz. 16:00

Kurs realizowany przez Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

Informacje o aktualnych promocjach i rabatach dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez GCDN są dostępne na niniejszej stronie internetowej (zakładka GCDN/aktualności/obowiązujace rabaty i promocje) oraz poniżej:

  1. Specjalna promocja dla byłych i aktualnych uczestników naszych kursów i szkoleń organizowanych przez GODN (oraz dawny GCDN). Każdy kolejny kurs/szkolenie uprawnia Państwa do skorzystania ze specjalnej promocji od Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 20% od bazowej ceny obowiązującej w aktualnej ofercie
  1. Specjalna promocja obejmująca uczestników kursu organizowanego przez GODN, zgłaszających się grupowo z jednej szkoły/placówki oświatowej
  1. Osoba zapisująca sie na kurs kwalifikacyjny organizowany przez GODN może skorzystać z w/w promocji i/lub rabatów lub przy opłacie pełnej należności skorzystać z promocji, obejmującej pełne uczestnictwo wSzkoleniu do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyTermin realizacji kolejnych edycji szkolenia jest zgodny z aktualnym harmonogramem prac GODN(do wyboru przez uczestnika; prosimy o wcześniejsza, formalną rezerwację; szczegółowe informacje w zakładce GODN/kursy/pierwsza pomoc przedmedyczna).

Obowiązujące promocje i rabaty obejmują wszystkich uczestników kursów realizowanych i zrealizowanych przez Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Promocje nr 1 i nr 2 można łączyć ze sobą.

Szczegóły: na niniejszej stronie internetowej (zakładka GCE/GODN/aktualności/obowiązujace rabaty i promocje)

Serdecznie zapraszamy!!

ilość godzin: 90

cena: 900 zł

miejsce: Kraków