Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kurs dla:

a) Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
b) Pracowników administracyjno- biurowych i innych
c) Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ( w różnych zawodach)
d) Pracowników służby bhp i osób wykonujących     zadania tej służby
e) Pracodawców wykonujących zadania służby bhp

e)  Szkolenie wstępne ogólne
(instruktaż ogólny)
f) Szkolenie wstępne na stanowisku pracy
(Instruktaż stanowiskowy)

Do poz. a, d, e skrypt w cenie kursu

UWAGA!!! Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami, pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

g) Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

PROGRAM:

  • Psychologiczne podstawy procesu uczenia się,
  • Zasady i metody nauczania dorosłych,
  • Trudności i problemy w toku uczenia się i nauczania,
  • Formy i treść instruktazu,
  • Planowanie i organizacja instruktazowego stanowiskowego
  • Przygotowanie programu Szkolenia stanowiskowego, środki dydaktyczne,
  • przygotowanie się instruktora do prowadzenia zajęć,
  • Metody kontroli oraz ocena skuteczności instruktażu,
  • dokumentowanie prowadzonych zajęć.

Szkolenia prowadzone są na bazie ramowych programów BHP odpowiednich dla poszczególnych  stanowisk, wynikające z rozporządzenia Ministra Gosp. i Pracy z dn. 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

cena: 100 zł

miejsce: Kraków