Autokreacja

  • Analiza własnych umiejętności, kwalifikacji, poznanie mocnych stron
  • Ocena preferencji i predyspozycji zawodowych
  • Umiejętności interpersonalne
  • Asertywność
  • Sztuka panowania nad stresem
  • Savoir-vivre w świecie pracy i podczas poszukiwania pracy ( opracowanie CV )
  • Zajęcia z wizażystą i stylistą – praktyczne wskazówki na temat wpływu wyglądu zewnętrznego na odbiór przekazywanych treści
  • Stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej z zastosowaniem kamery

ilość godzin: 16

cena: 370 zł

miejsce: Kraków