Szkolenia

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej | więcej »
 • Administracja państwowa

  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych | więcej »
  • Sekretarsko – asystencki | więcej »
 • Bezpieczeństwo danych

 • Ekonomia i finanse

  • Spedytor – sprzedawca usług | więcej »
  • Sprzedawca – handlowiec | więcej »
  • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego | więcej »
  • Kadry – płace | więcej »
  • Księgowość komputerowa | więcej »
  • Ubezpieczenia społeczne | więcej »
  • Kandydat na doradcę podatkowego | więcej »
  • Kurs na samodzielnego księgowego w nowoczesnym przedsiębiorstwie. | więcej »
  • Rachunkowość od podstaw – księgowość budżetowa | więcej »
  • Rachunkowość od podstaw – pełna księgowość | więcej »
  • Kurs dla kandydatów na głównych księgowych | więcej »
 • Informatyka

 • Kursy i szkolenia BHP, instruktażowe, okresowe, inne

 • Kursy językowe

 • Obsługa urządzeń i maszyn

  • Obsługa kas fiskalnych | więcej »
  • Pracownik magazynowy z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej i fakturowaniem | więcej »
  • Konserwacja wyciągów narciarskich | więcej »
  • Obsługa wyciągów narciarskich. Edycja od listopada 2013 r. | więcej »
 • Pedagogika i nauki o rodzinie

  • Zwalczanie przemocy w rodzinie | więcej »
  • Asystent rodziny | więcej »
  • Psychologia (warsztaty) | więcej »
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów, opiekunów praktycznej nauki zawodu. Edycja od 2 grudnia 2013 r. | więcej »
  • Kurs doskonalący dla terapeutów zajęciowych | więcej »
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych | więcej »
  • Opiekunka dziecięca | więcej »
  • Opiekun w domu pomocy społecznej | więcej »
  • Asystent osoby niepełnosprawnej | więcej »
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji jednostek oświatowych | więcej »
 • Różne

 • Szkolenia BHP

 • Turystyka i hotelarstwo, agroturystyka

  • Pilot wycieczek | więcej »
  • Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. Edycja od 4 Listopada br. | więcej »
  • Ogólne wymagania dotyczące wdrażania systemu HACCP | więcej »
  • Kurs gastronomiczno-hotelarski | więcej »
  • Kucharz małej gastronomii | więcej »
  • Barman – kelner z językiem angielskim | więcej »
  • Kurs hotelarsko-gastronomiczny | więcej »
  • Florystyka (bukieciarstwo) z obsługą kasy fiskalnej | więcej »
  • Kurs rolniczy – hodowla zwierząt, uprawa roślin, florystyka | więcej »
  • Agroturystyka | więcej »
  • Profesjonalny kurs rezydentów biur podróży | więcej »
  • Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek | więcej »
  • Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży Edycja od 2 grudnia 2013 r. | więcej »
 • Wypoczynek zorganizowany

  • Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych | więcej »
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży Edycja od 4 Listopada br. | więcej »
  • Kurs instruktażowy dla Kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży Edycja od 2 grudnia 2013 r. | więcej »
  • Kierowników wycieczek szkolnych lub imprez wyjazdowych. Edycja od 2 grudnia br. | więcej »
 • Zarządzanie, marketing