Kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs opiekuna w żłobku Fundacja Galicyjska

Zapisy trwają do 30 października 2022 roku.

Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje do opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz do realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Zdobyte kompetencje potwierdzamy zaświadczeniem uprawniającym do samodzielnej pracy z dziećmi oraz podjęcia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kurs rozwija umiejętności z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Kurs to sumie 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk!

Program szkolenia:

Moduł I: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
Moduł II: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
Moduł III: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
Moduł IV: Kompetencje opiekuna dziecka
Moduł V: Praktyka zawodowa.

Szczegółowe informacje oraz formularz zapisu: link

Skip to content