Pedagogika lecznicza

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów
Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

  • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
  • program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
  • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym w piątki od 16:30 do 20:30 oraz w soboty od 09:00 do 17:30
  • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu Pedagogiki leczniczej

Cel

Studia podyplomowe dostarczą słuchaczom wiedzy dotyczącej współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), umiejętności edukacyjno-wychowawczych
i terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi
i niepełnosprawnością ruchową oraz pozwolą zdobyć kompetencje w zakresie współpracy
z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.

Adresaci

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową,
a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: współcześnie realizowanej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej) oraz terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach
i fundacjach.

 

Opłaty: Cena za całość szkolenia: 2970,00zł
Możliwość zapłaty w ratach za semestr
I rata ( I semestr): 990,00 zł
II rata ( II semestr): 990,00 zł
III rata ( III semestr): 990,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

  1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
  2. Kserokopia dowodu tożsamości
  3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)