Opieka nad dzieckiem do lat 3

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 320 godzin realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Opieka nad dzieckiem do lat 3.

Cel kształcenia

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. z zakresu: psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnodziecięcej, socjologii rodziny, podstaw racjonalnego żywienia, muzykoterapii, edukacji plastycznej i technicznej. Ponadto słuchacze poznają zasady wybierania prawidłowej literatury dla dziecka, analizy bajek i ich inscenizacji.
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiającą im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. 

Adresat studiów

Absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne i praktyczne do sprawowania profesjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3.

Sylwetka absolwenta

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz uprawnienia do pracy w następujących formach opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, niania (zatrudniona w gospodarstwie domowym), przygotowanie do zakładania własnych form opieki dziennej nad dziećmi jako działalności gospodarczej.

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna – absolwenci uzyskują przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz uprawnienia do pracy w następujących formach opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny, niania (zatrudniona w gospodarstwie domowym), przygotowanie do zakładania własnych form opieki dziennej nad dziećmi jako działalności gospodarczej.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk zawodowych
 • zdanie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 2500,00
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 840,00 zł
II rata (II semestr): 830,00 zł
III rata (III semestr): 830,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul.
Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92,

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 2. Kserokopia dowodu tożsamości
 3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
 4. Podanie

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)