Studia podyplomowe

 Trwa rekrutacja – Nowości w ofercie studiów !!!

 1. Integracja sensoryczna – 3 semestry – 4200,00 zł | więcej >> NOWOŚĆ!!!
 2. Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera-2 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >>  NOWOŚĆ !!!
 4. Edukacja dla Bezpieczeństwa  studia podyplomowe – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >> 
 5. Pedagogika opiekuńczo- wychowacza z elementami profilaktyki – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >>
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >>
 7. Integralna edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – 3 semestry – 2700,00 zł| więcej »
 8. Oligofrenopedagogika – 3  semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 9. Surdopedagogika – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 10. Terapia Pedagogiczna z elementami logopedii – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej » NOWOŚĆ !!!
 11. Tyflopedagogika – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 12. Zarządzanie Oświatą  – 2 semestry – 2 100,00 zł | więcej »
 13. Przygotowanie Pedagogiczne – 3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 14. Doradztwo zawodowe i personalne – 3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 15. Przedsiębiorczość – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej »
 16. Etyka i filozofia w szkole – 2 semestry – 2 500,00 zł | więcej » NOWOŚĆ!!!
 17. Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej – 2 semestry –  2700,00 zł | więcej » NOWOŚĆ!!!
 18. Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 3 semestry – 3 100,00 zł | więcej »
 19. Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych – 2700,00 zł | więcej » NOWOŚĆ!!!
 20. Asystent rodziny – 2 100, 00 zł |  więcej » NOWOŚĆ!!!

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z: 

Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2016 roku.

KRAKÓW

 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2017 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

ŁÓDŹ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

TARNÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2018 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

DYLĄGÓWKA

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RACIBÓRZ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

GUBIN

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera