Studia podyplomowe

 Trwa rekrutacja – Nowości w ofercie studiów !!!

 1. Andragogika – 2 semestry – 2 200,00 zł |więcej » NOWOŚĆ!!!
 2. Gerontologia społeczna z elementami arteterapii – 2 semestry – 2 000,00 zł| więcej »  NOWOŚĆ!!!
 3. Logopedia  – 4 semestry – 5 000,00 zł | więcej >> NOWOŚĆ!!! 
 4. Pedagogika resocjalizacyjna  – 3 semestry – 2 900,00 zł  więcej >>  NOWOŚĆ !!!
 5. Psychologia sądowa – 2 semestry – 5 500,00 zł | więcej » NOWOŚĆ!!!
 6. Psychoonkologia- 2 semestry –  5 500,00 zł | więcej » NOWOŚĆ!!!
 7. Socjoterapia –  studia podyplomowe – 3 semestry – 3 000,00 zł | więcej >> NOWOŚĆ!!! 
 8. Asystent rodziny – 2 100, 00 zł |  więcej »
 9. Doradztwo zawodowe i personalne – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 10. Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 3 semestry – 3 200,00 zł | więcej »
 11. Oligofrenopedagogika – 3  semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 12. Pedagogika opiekuńczo- wychowacza z elementami profilaktyki – 3 semestry –
  2 900,00 zł | więcej >>
 13. Przygotowanie Pedagogiczne – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 14. Surdopedagogika – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 15. Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz z zespołem Aspergera-3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 16. Terapia Pedagogiczna z elementami logopedii – 3 semestry – 3 000,00 zł | więcej »  
 17. Tyflopedagogika – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej >>
 19. Wychowanie do życia w rodzinie – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 20. Zarządzanie Oświatą  – 2 semestry – 2 200,00 zł | więcej »
 21. Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych –  2 semestry -2 700,00 zł | więcej »

 

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2019 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

ŻYWIEC

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2018 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

DYLĄGÓWKA

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RACIBÓRZ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

GUBIN

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2017 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

ŁÓDŹ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

TARNÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2016 roku.

KRAKÓW

 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera