Studia podyplomowe

Od Stycznia 2018 r. trwa rekrutacja na wszystkie kierunki.

 1. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – 3 semestry – 2700,00 zł| więcej »
 2. Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej – 3  semestry
  – 2 700,00 zł | więcej »
 3. Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej – 3 semestry – 2 460,00 zł | więcej »
 4. Terapia Pedagogiczna z elementami psychologii – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 5. Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej  – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 6. Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych – 2 semestry – 2 100,00 zł | więcej »
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera-3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 8. Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela – 3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 9. Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 10. Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia się – 2 semestry – 1 890,00 zł | więcej »
 11. Neuropedagogika – 3 semestry – 2 800,00 zł | więcej »
 12. Opieka nad dzieckiem do lat 3 – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 13. Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 3 semestry – 3 100,00 zł | więcej »
 14. Pedagogika lecznicza – 2970,00 zł | więcej »
 15. Doradztwo zawodowe  z elementami coachingu – 2 700, 00 zł |  więcej »

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2016 roku.

KRAKÓW

 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2017 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

ŁÓDŹ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

TARNÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera