Studia podyplomowe

Z przyjemnością informujemy o planowanym rozpoczęciu 7 grudnia 2018 roku kolejnych edycji studiów podyplomowych na kierunku: Tyflopedagogika, Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych, Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera – Kraków 

Od października 2018 r. trwa rekrutacja na wszystkie kierunki.

 1. Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >>  NOWOŚĆ !!!
 2. Edukacja dla Bezpieczeństwa  studia podyplomowe – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >>  NOWOŚĆ !!!
 3. Pedagogika opiekuńczo- wychowacza studia podyplomowe – 3 semestry – 2700,00 zł | więcej >>
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 2 semestry – 1800,00 zł | więcej >>
 5. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – 3 semestry – 2700,00 zł| więcej »
 6. Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej – 3  semestry
  – 2 700,00 zł | więcej »
 7. Surdopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej – 3 semestry – 2 460,00 zł | więcej »
 8. Terapia Pedagogiczna z elementami psychologii – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 9. Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej  – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 10. Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych – 2 semestry – 2 100,00 zł | więcej »
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera-3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 12. Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela – 3 semestry – 2 700,00 zł | więcej »
 13. Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość – 3 semestry – 2 900,00 zł | więcej »
 14. Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia się – 2 semestry – 1 890,00 zł | więcej »
 15. Neuropedagogika – 3 semestry – 2 800,00 zł | więcej »
 16. Opieka nad dzieckiem do lat 3 – 3 semestry – 2 500,00 zł | więcej »
 17. Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 3 semestry – 3 100,00 zł | więcej »
 18. Pedagogika lecznicza – 2970,00 zł | więcej »
 19. Doradztwo zawodowe  z elementami coachingu – 2 700, 00 zł |  więcej »

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpracuje z: 

Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Biznesu National – Louis – University w Nowym Sączu

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2016 roku.

KRAKÓW

 • Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2017 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

ŁÓDŹ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

TARNÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

Studia Podyplomowe zrealizowane/zakończone w 2018 roku.

KRAKÓW

 • Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela
 • Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych
 • Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej 
 • Tyflopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

RZESZÓW

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

DYLĄGÓWKA

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

RACIBÓRZ

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera

GUBIN

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera