Granty Małopolskiego Kuratora Oświaty – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

  • Rozpoznawanie  i  zaspokajanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dzieci (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki) więcej >>
  • Doradztwo  zawodowe  –  wsparcie  metodyczne procesu  rozpoznawania  predyspozycji  zawodowych  uczniów  (miasto  Kraków  i  powiaty:  krakowski,  miechowski,  olkuski,  chrzanowski,  proszowicki,  wielicki, myślenicki). | więcej>>