Granty Małopolskiego Kuratora Oświaty – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

 1. Organizacja bieżącej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a indywidualizacja procesu dydaktycznego. (miasto Kraków i powiaty: krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, myślenickim). BRAK MIEJSC
 2. Organizacja bieżącej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a indywidualizacja procesu dydaktycznego (miasto  Tarnów oraz powiatach: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski). | BRAK MIEJSC
 3. Organizacja bieżącej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a indywidualizacja procesu dydaktycznego (miasto Wadowice oraz powiatach: wadowicki, oświęcimski, suski).  BRAK MIEJSC
 4. Organizacja bieżącej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a indywidualizacja procesu dydaktycznego (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski).|BRAK MIEJSC
 5. Organizacja bieżącej pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a indywidualizacja procesu dydaktycznego (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarski, tatrzański). |BRAK MIEJSC
 6. Warsztaty metodyczne w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (trudne i prowokacyjne zachowania ucznia, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń wycofany, uczeń wykluczony) (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarskim, tatrzańskim).  BRAK MIEJSC
 7. Warsztaty metodyczne w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (trudne i prowokacyjne zachowania ucznia, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń wycofany, uczeń wykluczony) (miasto Wadowice oraz powiatach: wadowickim, oświęcimskim, suskim). BRAK MIEJSC
 8. Warsztaty metodyczne w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (trudne i prowokacyjne zachowania ucznia, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń wycofany, uczeń wykluczony) (miasto Kraków oraz powiatach: krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, myślenickim). BRAK MIEJSC
 9. Warsztaty metodyczne w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (trudne i prowokacyjne zachowania ucznia, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń wycofany, uczeń wykluczony) (miasto Tarnów oraz powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim, bocheńskim). BRAK MIEJSC
 10. Warsztaty metodyczne w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo (trudne i prowokacyjne zachowania ucznia, nadpobudliwość psychoruchowa, uczeń wycofany, uczeń wykluczony) (miasto Nowy Sącz oraz powiatach: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim). BRAK MIEJSC
 11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (miasto Kraków oraz powiatach: krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, myślenickim). BRAK MIEJSC
 12. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (miasto Tarnów oraz powiatach: Tarnowskim, bocheńskim, dąbrowskim). BRAK MIEJSC
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (miasto Nowy Sącz oraz powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim). BRAK MIEJSC
 14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarskim, tatrzańskim). BRAK MIEJSC
 15. Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarski, tatrzański). BRAK MIEJSC
 16. Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (miasto Wadowice oraz powiatach: wadowickim, oświęcimskim, suskim). BRAK MIEJSC
 17. Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (miasto Kraków oraz powiatach: krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, myślenickim). BRAK MIEJSC
 18. Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (miasto Tarnów oraz powiatach: tarnowskim, brzeskim, bocheńskim, dąbrowskim). BRAK MIEJSC
 19. Praca z uczniem przejawiającym problemy wychowawcze, w tym z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (miasto Nowy Sącz oraz powiatach: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim). BRAK MIEJSC
 20. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (miasto Kraków oraz powiatach: krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, myślenickim). BRAK MIEJSC
 21. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (miasto Tarnów oraz powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim). BRAK MIEJSC
 22. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (miasto Nowy Sącz oraz powiatach: nowosądeckim, gorlickim, limanowskim). BRAK MIEJSC
 23. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarskim, tatrzańskim). BRAK MIEJSC
 24. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami  w sprawach trudnych (miasto Kraków oraz powiatach: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). BRAK MIEJSC
 25. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami w sprawach trudnych (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarskim, tatrzańskim). BRAK MIEJSC
 26. Bezpieczne dziecko – zagrożenia okresu dorastania (miasto Kraków oraz powiatach: krakowskim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, myślenickim). BRAK MIEJSC
 27. Bezpieczne dziecko – zagrożenia okresu dorastania (miasto Wadowice oraz powiatach: wadowickim, oświęcimskim, suskim). BRAK MIEJSC
 28. Bezpieczne dziecko – zagrożenia okresu dorastania (miasto Nowy Targ oraz powiatach: nowotarskim, tatrzańskim). BRAK MIEJSC