Granty Małopolskiego Kuratora Oświaty – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

  • Rozpoznawanie  i  zaspokajanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dzieci (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). | więcej >>
  • Doradztwo  zawodowe  –  wsparcie  metodyczne procesu  rozpoznawania  predyspozycji  zawodowych  uczniów  (dni powszednie, miasto  Kraków  i  powiaty:  krakowski,  miechowski,  olkuski,  chrzanowski,  proszowicki,  wielicki, myślenicki). | więcej>>
  • Doradztwo  zawodowe  –  wsparcie  metodyczne procesu  rozpoznawania  predyspozycji  zawodowych  uczniów  (weekend, miasto  Kraków  i  powiaty:  krakowski,  miechowski,  olkuski,  chrzanowski,  proszowicki,  wielicki, myślenicki). | więcej>>
  • Praca  z  uczniem  przejawiającym  problemy wychowawcze,  w  tym  z  uczniem  posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia specjalnego  ze  względu  na  zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym  (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). | więcej>>
  • Praca  z  uczniem  przejawiającym  problemy wychowawcze,  w  tym  z  uczniem  posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia specjalnego  ze  względu  na  zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym  (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). | więcej >>