Socjoterapia

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na studia podyplomowe  realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 370 godzin 
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Socjoterapia

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Adresat studiów

Na studia podyplomowe z Socjoterapii zapraszamy absolwentów studiów II stopnia zamierzających uzyskać przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Sylwetka absolwenta

 • uzyskanie formalnych kwalifikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu szkolenia nauczycieli – Dz. U. z 2009 r.  Nr 50, poz. 400),
 • studia wg. uaktualnionego programu – zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r.  w spr. standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 •  uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 •  egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg0
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 000,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

 

 Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)