Gerontologia społeczna z elementami arteterapii

zapisz się na studia »

 Szanowni Państwo

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Realizacja: Kraków, Rzeszów 

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 2 semestry
 • program studiów obejmuje 185 godzin oraz praktykę zawodową
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Gerontologia społeczna z elementami arteterapii

Cele kształcenia

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych (w tym – arteterapeutycznych) wobec osób starszych. Studia są odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Adresat studiów

 

Studia podyplomowe z gerontologii społecznej przeznaczone są dla osób, które już pracują z seniorami w placówkach pomocy społecznej i ze względu na zajmowane stanowisko, wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat starości, starzenia się, pracy z osobami starszymi. Kierowane są również do absolwentów wyższych uczelni chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna, animatora, edukatora osób starszych, organizatora opieki nad osobami starszymi, a także do pozostałych osób zainteresowanych problematyką wspierania rozwoju seniorów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji edukacyjnej, społeczno-kulturalnej osób starszych takich jak organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne. Przygotowani są do  współpracy z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia seniorów.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 •  uczestnictwo w zajęciach programowych
 •  zdanie egzaminów przewidzianych programem
 •  egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 •  formularz zgłoszeniowy
 •  kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2000,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

 

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)