Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe  realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów
– studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
– program studiów obejmuje 350 godzin oraz praktykę zawodową
– zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym w piątki popołudniu i soboty średnio co dwa tygodnie 

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu  Dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel kształcenia

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

 • nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym;
 • doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Adresat Studiów

Studia podyplomowe Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej.

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje metodyczne do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz podniosą swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech głównych aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 •  zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 •  formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg0
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 3200,00zł

Możliwość zapłaty w III ratach

Dofinansowanie

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 992/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.04.2019 r. 
można uzyskać dofinansowanie
 do studiów podyplomowych do 80% lub 95% za każdy semestr. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.  

Szczegółowe informacje oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie znajdą Państwo  na stronie Urzędu: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=109002&_ga=2.227327581.1598086578.1562313884-1570675212.1562313884

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)