Asystent rodziny NOWOŚĆ!!!

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe  realizowane we współpracy z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 2 semestry
 • program studiów obejmuje 240 godzin oraz praktykę zawodową
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Asystent rodziny

Celem studiów jest

Celem Podyplomowych Studiów „Asystent rodziny” jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608).

Adresat studiów

Na studia podyplomowe „Asystent rodziny” zapraszamy osoby pragnące uzyskać kompetencje wymagane od osób aplikujących o pracę asystenta rodzinnego, a także osoby zainteresowane problematyką diagnozy systemu rodzinnego oraz różnorodnymi formami wsparcia rodzin.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe Asystent rodziny pozwolą między innymi na przygotowanie do profilaktycznej, interwencyjnej oraz wspierającej pracy z rodziną. Kształcenie obejmuje zarówno fachowe umiejętności metodyczne, jak i umożliwia rozwój predyspozycji osobistych istotnych w pracy socjalnej z rodzinami.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 •  uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobisteg0

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2100,00 zł
Możliwość zapłaty w II ratach

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.:
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)