Atrakcyjna nowość w ofercie Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Studia podyplomowe „Gerontologia z elementami geriatrii i psychologii starzenia się” – szansą na dobrze płatną pracę i pewne zatrudnienie.

Wydłużający się średni wiek życia człowieka jest z jednej strony wielkim sukcesem współczesnej medycyny, z drugiej jednak wyzwaniem stojącym przed instytucjami zajmującymi się opieką nad osobami starszymi. Stanowi też ogromny rynek pracy dla specjalistów z zakresu opieki długoterminowej. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w najbliższych 5 latach zapotrzebowanie w Polsce na specjalistów z zakresu opieki długoterminowej nad osobami starszymi zwiększy się dwukrotnie.
Należy pamiętać także o możliwościach znalezienia zatrudnienia po studiach w placówkach opiekuńczych w Niemczech lub Austrii, gdzie polscy specjaliści z komunikatywną znajomością języka niemieckiego, mogą liczyć na wysokie zarobki i stałe zatrudnienie.

Studia skierowane do absolwentów kierunków medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, ale także osób z wykształceniem humanistycznym takim jak pedagogika, prac socjalna, socjologia.