Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016

W piątek 9 pazdziernika w siedzibie Galicyjskiej Fundacji w Krakowie
odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 studiów podyplomowych na kierunku
„Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej”.
Słuchaczy powitała Pani Prezes Galicyjskiego Centrum Edukacji oraz Rektor WSB-NLU.
Naszym studentom życzymy sukcesów i wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim!
Zespół GF